RESAB Engineering

Privatlivspolitik 

Dette afsnit beskriver vores politik vedrørende håndtering, behandling og opbevaring af personlige data. RESAB Engineering AS er forpligtet til at sikre fortroligheden af dine data. Du har ret til at kende og forstå de data, vi indsamler, årsagerne til deres indsamling, og hvordan de bruges. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. 

Indsamling og brug af data 

RESAB Engineering AS behandler kun personoplysninger, som du frivilligt deler med os, f.eks. når du kontakter os via e-mail eller ansøger om et jobopslag. Vi forsikrer dig om, at vi kun indsamler data, der er nødvendige til det tilsigtede formål. 

Sikring af dine data 

I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er vi forpligtet til at sikre en sikker og fortrolig håndtering af alle personlige data, vi indsamler. Sådanne data gemmes på sikre servere med begrænset adgang, der er placeret i et beskyttet anlæg. Vi vurderer regelmæssigt vores sikkerhedsforanstaltninger for at sikre den løbende beskyttelse af dine data, samtidig med at vi respekterer dine individuelle rettigheder. Det er vigtigt at bemærke, at overførslen af dine personlige data sker på egen risiko. 

Deling af data 

Vi deler ikke dine personlige data med nogen eksterne parter, medmindre det er lovpligtigt eller udtrykkeligt godkendt af dig. 

Periode for opbevaring af data 

Vi opbevarer kun dine persondata i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde det tilsigtede formål, eller som krævet af gældende juridiske eller lovgivningsmæssige krav. Når formålet er opnået, vil dine data blive slettet. 

Dine rettigheder 

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om de data, vi har om dig, deres oprindelse, og hvordan de bruges. Derudover har du ret til at anmode om ændring, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og har ret til dataportabilitet. 

Internationale dataoverførsler 

Vi overfører ikke dine personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 

Opdateringer til denne politik 

Vi kan lejlighedsvis opdatere denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, og væsentlige ændringer vil blive kommunikeret via e-mail eller en meddelelse på vores hjemmeside.