RESAB Engineering

Personvernerklæring 

Denne delen beskriver våre retningslinjer angående håndtering, behandling og lagring av personopplysninger. RESAB Engineering AS er forpliktet til å sikre personvernet til dine data. Du har rett til å vite og forstå dataene vi samler inn, årsakene til innsamlingen og hvordan de brukes. Ta gjerne kontakt med oss ​​for mer informasjon. 

Datainnsamling og bruk 

RESAB Engineering AS behandler kun personopplysninger som du frivillig deler med oss, for eksempel når du tar kontakt via e-post eller søker på en stillingsannonse. Vi forsikrer deg om at vi kun samler inn data som er nødvendige for det tiltenkte formålet. 

Sikring av dataene dine 

I samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), er vi forpliktet til å sikre sikker og konfidensiell håndtering av alle personopplysninger vi samler inn. Slike data lagres på sikre servere med begrenset tilgang, plassert i et beskyttet anlegg. Vi vurderer regelmessig våre sikkerhetstiltak for å sikre kontinuerlig sikring av dataene dine, samtidig som vi respekterer dine individuelle rettigheter. Det er viktig å merke seg at overføringen av dine personopplysninger skjer på egen risiko. 

Datadeling 

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen eksterne parter med mindre det er lovpålagt eller eksplisitt autorisert av deg. 

Oppbevaringsperiode for data 

Vi beholder dine personopplysninger bare i den varigheten som er nødvendig for å oppfylle det tiltenkte formålet, eller i henhold til gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav. Når formålet er oppnådd, vil dataene dine bli slettet. 

Dine rettigheter 

Du har rett til å be om informasjon om opplysningene vi har om deg, deres opprinnelse og hvordan de brukes når som helst. I tillegg har du rett til å be om endring, sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan også protestere mot din behandling av personopplysninger og har rett til dataportabilitet. 

Internasjonale dataoverføringer 

Vi overfører ikke personopplysningene dine utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). 

Oppdateringer til denne policyen 

Vi kan av og til oppdatere denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden, og vesentlige endringer vil bli kommunisert via e-post eller en melding på nettsiden vår.