RESAB Engineering

1. Introduksjon

Velkommen til nettsiden til RESAB Engineering AS. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker denne nettsiden. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke bruke denne nettsiden.

2. Definisjoner

«Selskapet», «oss», «vi» eller «vår» refererer til RESAB Engineering AS, eieren av nettstedet.

«Brukeren», «deg» eller «din» refererer til den enkelte som har tilgang til og bruker nettstedet.

«Nettstedet» refererer til nettstedet som er tilgjengelig via www.resabengineering.com.

3. Aksept av vilkår

Ved å gå inn på og bruke nettstedet godtar du og godtar å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar noen del av disse bruksvilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

4. Immaterielle rettigheter

Alt innhold, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer og bilder, på nettstedet er eiendommen til selskapet eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle rettigheter. Du kan ikke modifisere, reprodusere eller distribuere noe innhold på denne nettsiden uten vår skriftlige forhåndstillatelse.

5. Bruk av nettstedet

Du kan kun bruke nettstedet til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke noen av våre servere eller nettverk, eller forstyrre andre parters bruk og glede av nettstedet.

6. Brukergenerert innhold

Hvis nettstedet tillater deg å legge ut eller sende inn innhold, gir du oss en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, distribuere , og vise slikt innhold over hele verden i alle medier. Du representerer og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innholdet du legger ut; at innholdet er nøyaktig; at bruk av innholdet du leverer ikke bryter disse vilkårene for bruk og vil ikke forårsake skade på noen person eller enhet; og at du vil holde oss skadesløs for alle krav som følge av innhold du leverer.

7. Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt ved lov, skal selskapet ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle skader. tap som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet.

8. Skadeserstatning

Du godtar å skadesløs, forsvare og holde selskapet, dets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og tredjeparter skadesløse for eventuelle tap, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer) knyttet til eller som oppstår som følge av din bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet, eventuelle brukerinnlegg gjort av deg, ditt brudd på vilkårene i denne avtalen eller ditt brudd på noen rettigheter til en tredjepart, eller ditt brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter.

9. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Du godtar at ethvert rettslig skritt eller prosedyre mellom deg og selskapet for ethvert formål angående disse bruksvilkårene eller partenes forpliktelser i henhold til disse skal føres eksklusivt for en domstol med kompetent jurisdiksjon i Oslo, Norge.

10. Endringer i disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden, og ved å fortsette å få tilgang til eller bruke nettstedet godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene.